Related Results


Hammadde Alışverişinde Kalite ve Fiyat Dengesinin Önemi

  • 25.06.2023

  • Posted By Al-Ver

  • Category: Tarım

Fiyat ve kalite dengesi, en basit tanımla, herhangi bir ürünün maliyeti ile sağladığı kalite arasındaki dengedir. Tüketici memnuniyetinin maksimize edilmesi için sağlanması gereken bu denge, işletmelerin orta ve uzun vadede kârlılıklarını sürdürmelerinin dayanakları arasında yer alır. Hedeflenen pazar ve kitle doğrultusunda bir denge belirlenmediği takdirde, satın alma kararının değişebileceği unutulmamalıdır. Fiyat ve kalite dengesinin önemi hammadde sektöründe ve alışverişinde de geçerliliğini korur.

İmalat sektöründe olanların dikkat etmeleri elzem konulardan biri de seçtikleri hammaddenin kalitesidir. Ham madde, ürünlerin imalat sürecinin herhangi bir noktasında kullanılabilen ve nihai ürünün niteliğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Ham madde ideal kalitede olmadığında bu durumun yansımaları çok boyutlu olur. En basitinden, son ürünün kalitesi hedeflenen ölçütlere uyum sağlamaz, üretim sürecinde aksaklıklar meydana gelebilir, üretim sürecinde meydana gelen aksaklıklar verimliliği azaltabilir. Bu olumsuz senaryoları artırabilir ve en nihayetinde de ham maddenin ideal kalitede olmamasının marka değerine olan negatif etkisine değinebiliriz. Tüm bu farkındalık üretim yapan firmalar için diğer bir önemli kıstasa da bağlanabilir: Fiyat.

Günümüzde, faaliyet gösterilen sektörden bağımsız olarak tüm işletmelerin temel amacı kâr etmektir. İdeal olan, kârı uzun süreli olarak maksimize etmek ve elde edilen kârın süreklilik kazanmasını sağlamaktır. İşte bu hedef bizi üretim sürecinde kullanılan ham maddelere ve ham maddelerin maliyetine de götürür. Gelinen nokta hem üretici hem de tedarikçi için stratejik karar alınmasını gerektirir.

 

Hammadde Satın Alırken Kalite ve Fiyat Dengesi

Hammadde kalitesinden taviz vermek sürdürülebilir bir tercih değildir. Ham madde kalitesi ürünlerin kalitesinde önemli bir rol oynar ve ürünlerin satış fiyatını da etkiler. Rekabet avantajı bakımından da nihai kalite kritik bir noktada olduğundan ham madde tercihi sırasında ucuza yönelmek doğru bir yaklaşım olmaktan uzaktır. İşletmelerin ürettiği ürünlerin kullanım amaçları ve hitap ettikleri kitle birbirinden farklı olabildiği için, üretim sürecinin kriterlerinin kitlenin beklentileri doğrultusunda belirlenmesi doğru bir adım olacaktır.

Uzun süreli kullanılan, dayanıklı ürünlerin birim fiyatının artırılması ve artan birim fiyat doğrultusunda ürünün tercih edilme sıklığının artırılması, kaliteden ödün verilmemesi ile mümkün olabilir. Hammadde kalitesine odaklanmak doğru bir yaklaşım olsa da üreticilerin kârlarını sürdürebilmek adına satın alımı avantajlı fiyatlarla yapmaları da son derece önemlidir.

Ham madde tedarikçilerinin araştırılması, haklarındaki yorumların incelenmesi, ham maddelerin kalite standartlarının değerlendirilmesi ve son kararın da tüm bu değişkenlerin analiz edilmesi ile verilmesi orta ve uzun vadede başarının anahtarını sunacaktır.

Hammadde Satarken Kalite ve Fiyat Dengesi

Hammadde tedarikçilerinin, ürünlerinin fiyatlandırmasını yaparken kalitesini göz önünde bulundurması önemlidir. Kaliteli hammadde satmak, müşteriler için birçok avantajı beraberinde getirecek ve kârlılıkları kadar işletmelerinin imajını da etkileyecektir. Sunulan hammaddenin kalitesi ve fiyat dengesi optimum seviyeye geldiğinde müşteri memnuniyeti sağlanacak ve bu durum kârın maksimize edilmesi ile sonuçlanacaktır.

Bu kapsamda, tedarikçilerin hem fiyatlandırma yaparken hem de üreticilerle iletişim kurarken dikkatli olmasında fayda vardır. Sunulan ham madde türü doğrultusunda piyasada birçok rakibin olduğu unutulmamalı, teknolojik gelişimlerin ve online ham madde alışverişindeki artışın, fiyat politikasını şekillendirici etkisi olduğu göz ardı edilmemelidir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte hem imalatçılar hem de tedarikçiler için ticari yaşamın dinamikleri radikal ölçüde değişikliğe uğramıştır. Teknolojideki gelişmelerin üretim süreçlerine entegre edilmesi ile verimlilik yükselmiş, kalite kontrol süreçleri ilerlemiş, Ar-Ge çalışmaları hız kazanmış, sürdürülebilirlik trendi yükselişe geçmiş ve ham madde tedarikçileri ile iletişim kanalları çoğalmıştır. Satış kanallarının çeşitlenmesi rekabeti yoğunlaştırmış ve kalite fiyat dengesi önemini yeniden artırmıştır.

Notice on Use of Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.. To change your preferences on cookies and get detailed information on cookies please see Website Privacy Policy.

Ara