Related Results


Ham Madde Sektöründe Öne Çıkan 5 Trend

  • 25.06.2023

  • Posted By Al-Ver

  • Category: Kimyasallar

Ham maddeler, doğadan elde edilebilen, çok az işlem gören ya da henüz işlenmemiş maddelerdir. Üretim süreçlerinin temel gereksinimleri arasında yer alan ham maddeler, elde edildikleri kaynaklar doğrultusunda üç temel grupta incelenebilir: Ahşap, reçine, çiçek, sebze ve meyve gibi bitki ve ağaç bazlı ham maddeler; deri, et, kemik, süt, yün ve ipek gibi hayvan bazlı ham maddeler; metal, kömür ve mineral gibi madenlere dayalı ham maddeler. 

Ham maddeler, kaynakları bakımından kategorilendirilmekle birlikte, üretim birimi özelinde de ikiye ayrılır. Örneğin mobilya üretiminde ahşaplar doğrudan kullanılan ham maddelere örnek teşkil ederken bazı ham maddeler nihai ürünün bir parçası olmasa da üretim sürecinde yoğun olarak kullanılır.

Çevremize baktığımızda gördüğümüz tüm eşyaların, cihazların, ürünlerin vb. imalatında ham maddelere ihtiyaç duyulur. Ham maddeler insanlığın gelişiminde, ihtiyaçlarının karşılanmasında ve endüstriyel üretimin gerçekleşmesinde görev alır. Hâliyle ham madde sektöründeki trendlerin takip edilmesi oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde ham maddelerin doğru kaynaklardan temin edilebilmesi mümkün olabilir, verimlilik yükseltilebilir ve sürdürülebilirlik doğrultusunda üretimin devamlılığı sağlanabilir.

 

Sürdürülebilirlik

Ham maddelerin sürdürülebilirliği, sahip olunan kaynakların daha verimli ve efektif kullanılması bakımından en önemli kriterlerden biridir. Artan farkındalık ile birlikte ham madde sektöründe sürdürülebilirlik giderek daha fazla önem kazanmıştır. Atıkların yönetimi, daha sürdürülebilir hammaddelerin tercih edilmesi, sektöre yenilikçi teknolojilerin entegre edilmesi ve doğal kaynakların idareli kullanılması odağında ilerleyen sürdürülebilirlik kavramı hem öne çıkan hem de giderek daha fazla önem kazanan trendler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

 

Kalite Kontrol

Ham madde sektöründe kalite kontrol süreçleri, ham maddelerin tedarikinden başlar ve dağıtımına kadar devam eder. Ham maddelerin kalitesi ile imal edilen ürünlerin kalitesi arasındaki bağ, müşteri memnuniyeti ile yakından ilişkilidir. Sektörün kalite kontrol süreçlerine ağırlık vermesi; standartların belirlenmesini, ham maddelerin kalitesinin belirlenmesi adına numune alınmasını, test süreçlerinin yürütülmesini ve tedarikçilerin değerlendirilmesini gerektirir. Böylelikle sektörel anlamda sürekli iyileşme sağlanabilir ve üretim süreçlerinde pozitif bir ivme yakalanabilir. 

Şeffaflık

Ham madde sektöründe yükselen trendlerden biri de şeffaflıktır. Şeffaflık sayesinde ham maddelerin temin edildiği kaynakların izlenebilmesi mümkün olur. Böylece çevreye verilebilecek potansiyel zararlar minimize edilebilir. Şeffaflık dâhilinde belli standartları karşılayan tedarikçilerin değerlendirilmesi gerekir. Kullanılan ürünlerin nasıl üretildiği, hangi kaynaklardan imal edildiği gibi tüketicilerin satın alma kararını etkileyebilen değişkenlerin bilinmesini sağlayan şeffaflık trendi, salt ham maddeyi satın alanlar tarafından değil tedarikçiler, kurumlar, satın alıcılar ve sivil toplum örgütlerinin ortak hareket etmesi ile hayata geçirilebilmektedir.

 

Dijitalleşme

Teknolojinin gelişmesi sosyal ve ekonomik anlamda birçok değişimi beraberinde getirdi. Dijitalleşmenin iş dünyasına sunduğu birçok katkı bulunuyor ve bu katkılar arasında iş süreçlerinin iyileşmesi özel bir yere sahip. Ham madde sektöründe dijitalleşme; iş süreçlerinin verimliliğini artırmakta, tedarik zinciri yönetimini kolaylaştırmakta gerek enerjinin gerek kaynakların kullanımını minimize edebilmekte, ham madde sektöründe online kanalların varlığını güçlendirebilmektedir. Daha hızlı karar alınabilmesi, kaynakların efektif kullanımı ve çıktı kalitesinin artırılması gibi majör faydaları olan dijitalleşme, ham madde sektörünü ileri taşıyan trendler arasında gösterilmektedir.

 

Tedarik Zincirini Genişletip Çeşitlendirme

Son yıllarda küresel ölçekte etkilendiğimiz birçok durumla karşılaştık. Yakın geçmişe döndüğümüzde Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız değişimleri unutmamız ne mümkün ne de mantıklı. Ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin değişmesi, küresel salgınlar ve iş süreçlerini etkileyen benzer gerçekler, ham madde sektöründe tedarik zincirini genişletip çeşitlendirme trendinin benimsenmesi ile sonuçlanıyor. Ham madde tedarikinin tek bir kanaldan yapılmasının çeşitli avantajları olmakla birlikte bazı negatif etkilerinin olduğunun belirginlik kazandığı günümüzde, üretimin devamlılığı için tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi proaktif bir trend olarak karşımıza çıkıyor.

Notice on Use of Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.. To change your preferences on cookies and get detailed information on cookies please see Website Privacy Policy.

Ara