Related Results


Güneş Enerjisi ve Geri Dönüşüm

  • 05.12.2022

  • Posted By Al-Ver

  • Category: Enerji

Dünya tarihi boyunca biyolojik ve toplumsal hayatın devamını sağlayan ülkeler imparatorluklar toplumlar ve devletler arasındaki ilişkileri belirleyen en önemli dinamiklerden biri şüphesiz enerji üretimi olmuştur. 

Gezegenin nüfusu Sanayi Devrimi sonrasında hızla artıp yeryüzünde daha önce aynı anda yaşamayan kadar insan belirince 2021 başı itibarıyla dünya nüfusunun 7.8 milyar olduğu ifade edilirken 2023’e kadar dünya nüfusunun 8 milyarı aşması bekleniyor alternatif enerji kaynakları arasında her zaman geçerliliğini koruyan güneş enerjisi neredeyse sonsuz bir kaynağa sahip olması 1970 petrol krizinde kendini gösteren fosil yakıtların tükenme ihtimali nükleer enerjinin riskleri gibi sebeplerle ön plana çıkmıştır.

Nükleer enerji demişken Güneş’ten aslına bakılacak olursa çok uzaklardaki bir nükleer reaktör olarak söz etmek de mümkün. Etrafında döndüğümüz ısı ve ışık kaynağı yıldızımızın çekirdeğindeki nükleer reaksiyonlar sonucu hidrojen yakılmakta ve helyuma dönüşmektedir. Güneş’in yaklaşık beş milyar yıl daha bu şekilde enerji üretmesi düşünülüyor. Ozon tabakasının koruyuculuğunu da göz önüne alırsak bu zararsız ve risksiz “nükleer enerji” kaynağından yeterince yararlanılmadığını düşünebiliriz. 

Yılın çok büyük bir kısmında güneş alan bir ülke konumundaki Türkiye’de işyeri ve konutlarda güneş enerjisinden yararlanılmakta her geçen yıl kullanılan güneş paneli ve güneş pili miktarı artmaktadır. Yeni toptan alışveriş portalınız al-ver.com’da  enerji sektörü ile ilgili almak veya satmak istediğiniz her şeye hızlı bir şekilde ulaşabilir ve kolaylıkla toptan alış ve satış yapabilir aynı zamanda  güneş paneli fiyatına ulaşabilir güneş paneli alış satışı yapabilirsiniz . 

 

Güneş enerjisinin elde edilmesi ve dağıtılması için santral tarzı bir merkezi yapının zorunlu olmaması da büyük bir avantajdır. Bu noktada güneşin kendisini bir enerji santrali ve güneş paneli vb. araçları da dağıtım şebekesi olarak görmemiz mümkündür. 

Dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla üretim ve tüketim yapılan ve bu sebepten enerji ihtiyaçları yüksek olan gelişmiş ülkelerin enerji stratejisinin bir ayağı enerji çeşitliliğine dayanıyorsa diğer ayağı da geri dönüşüme dayanmaktadır. Sanayi ve evsel atıklarının ayrıştırılmasıyla başlayan geri dönüşüm süreci günümüzde çevre kaynaklarının korunması açısından vazgeçilmez bir önem arz etmektedir.

Geri dönüşümü güneş enerjisi açısından düşündüğümüzde dünyadaki mevcut milyonlarca güneş paneli ve güneş pili gibi araçların temiz enerji üretimi açısından faydaları ortadayken kendi yapılarıyla geri dönüşüme girmezlerse dünyaya verecekleri zarar da bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. Güneş panellerinin geri dönüşümü kapsamında çeşitli araştırmalar yapılmakta panellerin yapıldığı malzemelerin hali hazırda 20-30 yıl olan ömürlerini uzatmak benzeri çözümler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu konuda atılan bir diğer adım da güneş panelleri için geri dönüşüm tesisleri açmaktır. Avustralya’da Lotus Energy tarafından işletilen bir tesiste güneş enerjisi panellerinin kimyasal kullanılmadan %100 olarak geri dönüştürüldüğü söyleniyor. Bu ve benzeri çabaların önümüzdeki süreçte artmasıyla insanlığın güneş enerjisinden tam verimlilikle faydalanmasının önü açılmış olacak.

Notice on Use of Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.. To change your preferences on cookies and get detailed information on cookies please see Website Privacy Policy.

Ara