Related Results


Hammadde Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • 25.06.2023

  • Posted By Al-Ver

  • Category: Tarım

Hammadde alışverişi yapmaya karar verenler ya da hâlihazırda alışveriş yaptıkları tedarikçileri çeşitlendirmek isteyenler birçok farklı faktörü eş zamanlı düşünmelidir. “Tedarikçi seçimi nasıl yapılmalı?” sorusunun yanıtları ile oldukça benzer olan, ham madde alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında hazırladığımız bu yazımızda, alışveriş deneyiminizi iyileştirecek ve imalat sürecinizin daha efektif hâle gelmesini sağlayacak nokta atışı bilgiler bulabilirsiniz.

Doğru bir tedarikçi bulmak üretim süreçlerinde verimliliği artırabilir, ürün kalitesini yükseltip sürdürülebilir kılabilir, maliyetleri minimize edebilirken kârlılığı artırabilir. Dolayısıyla hammadde alışverişi yapacak olanların tedarikçi seçimi sırasında titizlikle hareket etmeleri gerekir. Tedarikçi seçimi sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 

Kaliteden Ödün Verilmemeli

Ham madde satın alırken öncelikli olarak dikkate alınması gereken kriterlerden biri kalitedir. Kalite, imal edilen ürünün niteliğini doğrudan etkileyecektir. Kaliteli ham maddelerden imal edilen ürünler yüksek performans sergiler, uzun süre kullanılabilir ve müşteri memnuniyetini maksimize edebilir. Ham madde satın alırken kalite kriterinin önceliklendirilmesi, marka bilinirliğini ve müşterilerin markaya karşı sadakatini artırarak üreticiye avantaj sağlayabilir. Bu nedenle sattığı ham maddelerin kalite standartlarını belgeleyebilen, sunduğu ham madde kalitesini süreklilik hâline getirebilen tedarikçilere yönelmek doğru olacaktır. Online ham madde alışveriş platformlarında müşteri yorumlarının takip edilmesi ile seçim sırasında güvenle hareket edilmesi mümkündür.

 

Tedarikçinin İletişim Becerisi Yüksek Olmalı

Ham madde kalitesi kadar ham maddenin tedarik edildiği satıcının iletişim becerileri de seçim sırasında yol gösterici olacaktır. Sorumluluk sahibi olmayan bir tedarikçi, üretim sürecini tehlikeye atan sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle ham madde alışverişi için tedarikçi seçmeden önce mutlaka adaylarla iletişime geçilmeli, adayların sorulara ne kadar hızla yanıt verdiği incelenmeli ve sektörel hakimiyeti sorgulanmalıdır.

 

Bilgi ve Deneyim Her Zaman Değerli

Tedarikçinin iletişim becerileri kadar bilgi ve deneyimi de iş birliği kararında önemli bir değişken hâline gelecektir. Malzeme bileşenlerinin nihai kullanımının nasıl geliştirileceği konusunda bilgi sahibi olan bir tedarikçi, imalat sürecine değerli katkılarda bulunabilir. Dolayısıyla bilgi ve deneyim her zaman olduğu gibi önemlidir. 

Fiyat ve Performans Dengesine Önem Verilmeli

Fiyat ve performans arasındaki denge, satın alma kararı verirken dikkate alınmalıdır. Maliyetlerin minimize edilmesi her zaman umulan kârlılığı beraberinde getirmeyebilir. Kalite, ham maddelerin performansında temel belirleyicilerden biridir. Ham madde alırken salt düşük maliyetlere odaklanmak, ürün kalitesini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini olumsuz etkiler. Üstelik düşük kaliteli ham maddeler imalat sürecinin ara aşamalarında da birçok işleyiş sorununa neden olabilir.

Ham madde satın alınırken kalitenin mümkün olduğunca avantajlı fiyatlarla sunulduğu opsiyonlar değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki düşük maliyetler kısa vadede kârlılık sağlasa da uzun vadede daha yüksek maliyetlerle karşılaşılmasına neden olabilir. Üretim sürecinde oluşabilecek aksaklıklar hem iş gücünün hem de zamanın boşa gitmesine yol açabilir.

Marka değerini azaltan seçimlerden uzak durmak, fiyat performans dengesinin gözetilmesini gerektirecektir. Elbette bu noktada performanstan kastın ne olduğunun belirlenmesi önemlidir. Performans kriterleri sektörel bazda değişebilir. Gıda sektöründe ham maddenin lezzeti ve tazeliği öne çıkarken tekstil sektöründe ham maddenin ne kadar dayanıklı olduğu önem kazanacaktır.

 

Tedarikçi ile Uzun Süreli İş Birlikleri Kurulabilmeli

İş birliklerinin sürekli değişmesi, gelişimin önündeki önemli engellerden biridir ve sağlam ilişkilerin kurulmasını engelleyebilir. Sağlam ilişkilerin kurulamamasıysa güvene dayalı bir etkileşimin oluşmasını zorlaştırır. Söz konusu tedarikçiler olduğunda, iş ilişkilerinin kısa süreli olması, temin edilen ham maddelerin nitelik ve kalite bakımından değişeceği anlamına da gelecektir. Bu durumda nihai ürünlerin kalitesi dalgalanabilir; üretici markanın imajı, değişen ürün kalitesi nedeniyle zedelenebilir. Diğer bir bakış açısıyla uzun süreli iş birliklerinin temin edilmemesi maliyetlerin artmasına da yol açar. İşte tüm bu nedenlerle uzun süreli iş birliklerinin kurulabileceği tedarikçilerin seçilmeye çalışılması önemlidir. Böylece sektördeki rakiplere karşı avantaj sağlanabilir, ürün kalitesinde standart oluşturulabilir ve operasyonel anlamda verimli bir sürece adım atmak kolaylaşabilir.

Ham madde alışverişi salt üretimde kullanılacak temel malzemelerin satın alınmasına indirgenemez. Temelde bu süreç, tedarikçi seçimi ile eş değerdir. İş yapılacak olan tedarikçinin belirlenmesi için birden fazla potansiyel iş ortağı bulunması gerekir. Bulunan potansiyel iş ortakları ile iletişime geçilip teklif alınarak hem onların iletişim becerileri değerlendirilebilir hem de maliyetlerin mümkün olduğunca minimize edilmesi sağlanarak orta ve uzun vadeli kârlılık elde etmek kolaylaştırılabilir.

Notice on Use of Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.. To change your preferences on cookies and get detailed information on cookies please see Website Privacy Policy.

Ara