Yükleniyor
Related Results

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

www.al-ver.com internet sitesini ve mobil uygulamasını (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

MADDE 1: Sözleşme Tanımları

SİTE: SUNRİSE tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve mobil uygulamadır.

ÜYE: SUNRİSE’dan hizmet/ürün alımı yapmak faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, SUNRİSE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: SUNRİSE web sitesini hizmet/ürün alarak ya da hizmet/ürün almaksızın ziyaret eden internet kullanıcısıdır.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ile SUNRİSE tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içeriklerdir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle SUNRİSE arasında elektronik ortamda akdedilen iş bu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar, siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi vs. bilgilerdir.

MADDE 2: Hizmet Sunanın Kimliği

A-) Bu SİTE'de sunulan hizmetleri “Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Nef B Blok No:22/2/335 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde yerleşik olan “SUNRİSE BİLİŞİM A.Ş.” (bundan böyle SUNRİSE olarak anılacaktır.) sunmaktadır.

B-) Bu hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Yazılı koşullar tarafınıza uygun değilse kullanımınızı durdurunuz.

MADDE 3: Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu SUNRİSE’ın sahip olduğu SİTE’den faydalanma şartlarının ve sunulan hizmetin koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 4: Kullanım Koşulları

A-) Bu SİTE'de sunulan hizmetler SUNRİSE BİLİŞİM A.Ş. tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi SUNRİSE BİLİŞİM A.Ş. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ve üyenin SİTE’den faydalanma şartlarının belirlenmesi SUNRİSE BİLİŞİM A.Ş.'ye aittir.

B-) İşbu kullanım koşullarını SUNRİSE, gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

C-) SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, SUNRİSE tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan tüm değişiklikleri, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

D-) SUNRİSE, bu SİTE'de yer alan veya yer alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 5: Sunulan Hizmet

A-) SUNRİSE üzerinden sunulan kontör sistemiyle; ÜYE, satın aldığı kontör karşılığında satış ilanı verebilir veya satış ilanı verenlerin ilanlarını görüntüleyebilir.

B-) SUNRİSE’ın sunmuş olduğu ürün/hizmet sadece bir ilan verme platformu olan www.al-ver.com sitesiyle sınırlıdır. Sitede verilen ilanları tedarik etme ve sair sorumluluk SUNRİSE’a ait değildir.

MADDE 6: Hizmetlerin Kapsamı

A-) SUNRİSE’ın, SİTE üzerinden vereceği hizmetin kapsamı; SUNRİSE’a ait www.al-ver.com adresinde satışa sunulan hizmet/ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra sunulmasıdır. Madde 5 “B” Bendi mahfuzdur.

B-) SUNRİSE, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

C-) SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların SUNRİSE tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. SUNRİSE, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

MADDE 7: Genel hükümler

A-) SİTE üzerinden, SUNRİSE'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

B-) SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SUNRİSE'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. SUNRİSE bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, SUNRİSE’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman sonlandırabilir.

C-) SUNRİSE, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SUNRİSE'ın SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

D-) SUNRİSE, SİTE’de yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu bilgilerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. ÜYE ve KULLANICI, bu durumu bildiğini kabul ve beyan eder.

E-) KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş- çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SUNRİSE sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SUNRİSE sorumlu değildir.

F-) KULLANICI ve ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, KULLANICI ve ÜYE, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. SİTE’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. SİTE’ye, SİTE’nin veri tabanına ve SİTE üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. SİTE’yi herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

G-) SUNRİSE, SİTE’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE ve KULLANICI’nın SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından ÜYE ve KULLANICI’nın kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

H-) SUNRİSE, iş bu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri ön ihbar ya da önceden bir ihtara gerek olmaksızın her zaman değiştirme, iptal etme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla tüm ÜYE’ler ve KULLANICI’lar bakımından hüküm ifade edecek şekilde yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. SUNRİSE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İ-) ÜYE; SİTE’ye üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. ÜYE’nin SİTE’ye kaydolurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SUNRİSE’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve SUNRİSE’ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

I-) SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SUNRİSE’ın, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, SUNRİSE çalışanlarının ve yöneticilerinin, SUNRİSE yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SUNRİSE, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

J-) SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, SUNRİSE ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SUNRİSE’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

K-) SUNRİSE, haksız kazanç elde edildiği şüphesini uyandıran ÜYE’lerin ve KULLANICI’ların aldığı hizmeti ÜYE’ye ve KULLANICI’ya önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup iş bu iptal nedeniyle ÜYE’nin ve KULLANICI’nın SUNRİSE’a herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

L-) Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu SUNRİSE’ın ya da SUNRİSE’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

M-) KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SUNRİSE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, SUNRİSE hizmetlerini, SUNRİSE bilgilerini ve SUNRİSE’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının SUNRİSE’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve SUNRİSE’ın yazılı izni ile mümkündür.

N-) SUNRİSE, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası", "Web Sitesi Kullanım Koşulları" “Gizlilik Taahhütnamesi” “KVKK Politikaları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. SUNRİSE aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak SUNRİSE için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya SUNRİSE’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. Sunrise’ın ÜYELER’in ve KULLANICILAR’ın verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. ÜYE kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye www.al-ver.com adresinden ulaşabilir.

O-) İş bu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde SUNRİSE tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde SUNRİSE; SUNRİSE hizmetleri, SUNRİSE bilgileri, SUNRİSE telif haklarına tâbi çalışmaları, SUNRİSE ticari markaları, SUNRİSE ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Ö-) Taraflar, SUNRİSE’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

P-) ÜYE ticari elektronik ileti tercihlerini “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgisi Güncelleme” kısmından yönetebileceğini bildiğini kabul eder.

MADDE 8: Sorumluluğun Sınırlandırılması

A-) SUNRİSE, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SUNRİSE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile SUNRİSE’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından sorumlu olmadığı kabul edilmektedir.

B-) İş bu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE ve KULLANICI, iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SUNRİSE’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutmayacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SUNRİSE’ın, ÜYE’ye ve KULLANICI’ya karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 9: Sözleşmenin Devri

SUNRİSE, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MADDE 10: Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SUNRİSE iş bu "KULLANICI SÖZLEŞMESİ”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SUNRİSE açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SUNRİSE’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

MADDE 11: Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İş bu "KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. SUNRİSE’ın, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

MADDE 12: Yürürlük ve Kabul

İş bu "KULLANICI SÖZLEŞMESİ", SUNRİSE tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. SUNRİSE, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Notice on Use of Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.. To change your preferences on cookies and get detailed information on cookies please see Website Privacy Policy.

Ara