Related Results

Yükleniyor
Categories
Product Type
Currency
Price
Payment Type
Delivery Option
Sale Amount
City
Filter by Word

Glikoller Ürünleri

Glikoller, kimyasal yapılarında bir veya daha fazla hidroksil grubu (-OH) içeren organik bileşiklerdir. Birçok endüstriyel uygulamada kullanılan glikoller, aynı zamanda çeşitli kimyasal bileşiklerin üretiminde de kullanılır.

Glikoller, alkol grubu içeren bileşiklerdir. Bunlar, alifatik glikoller ve aromatik glikoller olarak sınıflandırılabilir. Alifatik glikoller, metil glikol, etilen glikol, propilen glikol ve butilen glikol gibi bileşikleri içerirken, aromatik glikoller arasında benzen diol ve naftalen diol gibi bileşikler yer alır.

Etilen glikol, en yaygın olarak kullanılan alifatik glikoldür. Antifriz, boya, vernik, yapıştırıcı, kozmetik, deterjan ve tekstil endüstrilerinde kullanılır. Ayrıca, birçok endüstriyel uygulamada soğutucu olarak da kullanılır.

Propilen glikol, özellikle yiyecek ve ilaç endüstrilerinde kullanılan bir diğer alifatik glikoldür. Gıda katkı maddesi olarak kullanılır ve ilaç endüstrisinde de birçok üründe bulunur.

Aromatik glikoller, özellikle fenol gibi kimyasalların sentezinde kullanılır. Benzen diol, büyük ölçüde polyester ve polikarbonat üretiminde kullanılırken, naftalen diol, yapıştırıcı ve verniklerde kullanılır.

Glikollerin en önemli özelliği, hidroksil (-OH) grubuna sahip olmalarıdır. Bu grup, polar bir yapıya sahip olduğundan, su ile iyi bir şekilde karışabilir. Bu nedenle, glikoller, birçok uygulamada suyun yerine kullanılabilir.

Glikollerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle, glikollerin doğru depolanması ve kullanılması önemlidir. Ayrıca, glikollerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında da bilgi sahibi olmak gereklidir.

Sonuç olarak, glikoller, hidroksil (-OH) grubu içeren organik bileşiklerdir. Alifatik ve aromatik glikoller, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır ve çeşitli kimyasal bileşiklerin üretiminde de kullanılır. Glikoller, suyun yerine kullanılabilir ve dikkatli bir şekilde kullanıldıklarında güvenli bir şekilde kullanılabilirler.

Mono Etilen Glikol

Mono etilen glikol (MEG), kimyasal formülü C2H6O2 olan bir alifatik diol bileşiğidir. Renksiz, viskoz bir sıvıdır ve genellikle su gibi davranır. Ayrıca, düşük sıcaklıklarda bile sıvı kalabilen bir özelliği vardır.

MEG, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan çok amaçlı bir kimyasal maddedir. Özellikle, polimerler, plastikler, reçineler, antifrizler, solventler, boyalar ve yapıştırıcılar gibi birçok endüstriyel ürünün üretiminde kullanılır. Ayrıca, tıp ve gıda endüstrilerinde de birçok üründe bulunur.

MEG, birçok avantaja sahiptir. Özellikle, su ile iyi karışabilir, yüksek bir kaynama noktasına sahiptir, düşük bir donma noktasına sahiptir ve iyi bir viskoziteye sahiptir. Bu özellikleri, MEG'nin birçok endüstriyel uygulamada kullanılmasını mümkün kılar.

MEG'nin kullanımı sırasında bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle, doğru depolama ve kullanım koşullarına uyulması gereklidir. Ayrıca, MEG'nin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir. MEG'nin bazı durumlarda zehirli olduğu ve temas halinde ciddi yanıklara neden olabileceği bilinmektedir.

MEG'nin üretimi, etilen oksit ile su reaksiyonu yoluyla gerçekleştirilir. Bu işlem, bir katalizör yardımıyla gerçekleştirilir ve çıktı, yüksek saflıkta mono etilen glikol içeren bir sıvıdır.

Di Etilen Glikol

Di etilen glikol (DEG), kimyasal formülü C4H10O3 olan bir alifatik diol bileşiğidir. Renksiz, kokusuz bir sıvıdır ve su ile karışabilir. Yüksek kaynama noktasına sahiptir ve sıvı formda bile düşük sıcaklıklarda kalabilir.

DEG, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan bir kimyasal maddedir. Özellikle, polyesterler, plastikler, reçineler, yapıştırıcılar, solventler, antifrizler ve diğer birçok endüstriyel ürünün üretiminde kullanılır. Ayrıca, tıp ve gıda endüstrilerinde de bazı ürünlerde kullanılır.

DEG'nin kullanımı sırasında bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle, doğru depolama ve kullanım koşullarına uyulması gereklidir. DEG'nin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir. DEG, bazı durumlarda zehirli olduğu ve solunması, yutulması veya cilde teması halinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği bilinmektedir.

DEG'nin üretimi, etilen oksit ile su reaksiyonu yoluyla gerçekleştirilir. Bu işlem, bir katalizör yardımıyla gerçekleştirilir ve çıktı, yüksek saflıkta di etilen glikol içeren bir sıvıdır.

DEG'nin bir diğer önemli özelliği, antifriz olarak kullanılabilecek düşük donma noktasına sahip olmasıdır. Bu özellik, özellikle soğuk iklimlerde otomobiller ve diğer araçların radyatörlerinde kullanılmasını mümkün kılar. Ayrıca, DEG'nin solvent olarak kullanımı da yaygındır. Bazı endüstrilerde, DEG'nin antifungal özellikleri nedeniyle, nemli ortamlarda kullanılır.

Butil Glikol

Butil glikol, kimyasal formülü C8H18O3 olan bir alifatik diol bileşiğidir. Renksiz, hafif bir kokusu olan bir sıvıdır ve su ile iyi karışabilir. Yüksek kaynama noktasına sahiptir ve sıvı formda bile düşük sıcaklıklarda kalabilir.

Butil glikol, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan bir kimyasal maddedir. Özellikle, boya ve kaplama endüstrisinde, plastiklerde, reçinelerde, yapıştırıcılarda ve temizleyicilerde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, kozmetikler, deterjanlar ve diğer bazı tüketici ürünlerinde de bulunabilir.

Butil glikolün birçok farklı uygulaması vardır. Örneğin, boya ve kaplama endüstrisinde kullanıldığında, film oluşumunu arttırmak ve kuruma süresini uzatmak için kullanılabilir. Ayrıca, bazı temizleyicilerde, solvent olarak kullanılabilecek bir bileşen olarak da kullanılır. Kozmetik ürünlerde ise, cilt nemlendiricisi veya diğer birçok amaçla kullanılabilir.

Butil glikolün kullanımı sırasında bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle, doğru depolama ve kullanım koşullarına uyulması gereklidir. Butil glikol, bazı durumlarda zehirli olduğu ve solunması, yutulması veya cilde teması halinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği bilinmektedir.

Butil glikolün üretimi, butil alkol ve etilen oksit arasındaki bir reaksiyon yoluyla gerçekleştirilir. Bu işlem, bir katalizör yardımıyla gerçekleştirilir ve çıktı, yüksek saflıkta butil glikol içeren bir sıvıdır.

Mono Propilen Glikol

MPG, kimyasal formülü C3H8O2 olan, renksiz, kokusuz, viskoz bir sıvıdır. Su ile karışabilen bir alkol olup, birçok endüstriyel ve ticari uygulamada kullanılmaktadır. MPD, propilen oksitin hidrasyonuyla üretilir.

MPG, birçok farklı endüstriyel uygulama için kullanılan çok yönlü bir bileşiktir. En yaygın kullanımları arasında, gıda, ilaç, kozmetikler, antifrizler ve sıvılaştırıcılar bulunur. Bununla birlikte, MPG, başka endüstrilerde de kullanılır. Örneğin, tütün endüstrisi, diğer bileşenlerin yanı sıra, tütün yapraklarının nemini korumak için MPG kullanır. Ayrıca, hava arıtma sistemlerinde kullanılan ısı transfer sıvıları da MPG'yi içerebilir.

MPG'nin gıda ve ilaç endüstrisindeki kullanımı, özellikle gıda boyaları, tatlandırıcılar ve diğer katkı maddelerinin üretiminde, ayrıca bazı ilaçların yapımında yaygındır. MPG'nin kullanımı, bu ürünlerin daha uzun raf ömrüne sahip olmasını sağlar. Ayrıca, MPG, gıda endüstrisinde, özellikle de bazı içeceklerde bulunan yağlı bir madde olan propilen glikol alginatın yapımında da kullanılır.

MPG'nin antifriz olarak kullanımı, özellikle araba radyatörlerindeki suyu donmaktan korumak için yaygındır. Bu uygulamada, MPG suyla karıştırılarak kullanılır ve bu karışım, araba motorlarındaki ısının transferini sağlar. MPG, aynı zamanda diğer endüstriyel antifrizlerin yapımında da kullanılabilir.

MPG'nin kozmetiklerdeki kullanımı, özellikle de nemlendiricilerde, saç bakım ürünlerinde ve cilt losyonlarında yaygındır. MPG, bu ürünlerin daha pürüzsüz bir kıvama sahip olmasına yardımcı olur ve nemlendirme etkisini artırır.

Mono Propyien Glikol

MPG, kimyasal formülü C3H8O2 olan, renksiz, kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Propilen oksidin hidrasyonu yoluyla üretilir. Su ile iyi karışabilen bir alkol olup, birçok endüstriyel ve ticari uygulamada kullanılır.

MPG, birçok farklı endüstriyel uygulama için kullanılan çok yönlü bir bileşiktir. En yaygın kullanımları arasında gıda, ilaç, kozmetikler, antifrizler, sıvılaştırıcılar ve solventler bulunur. MPG, aynı zamanda bazı reçinelerin, verniklerin ve boyaların yapımında da kullanılır.

MPG'nin gıda ve ilaç endüstrisindeki kullanımı, özellikle gıda boyaları, tatlandırıcılar ve diğer katkı maddelerinin üretiminde, ayrıca bazı ilaçların yapımında yaygındır. MPG'nin kullanımı, bu ürünlerin daha uzun raf ömrüne sahip olmasını sağlar. Ayrıca, MPG, gıda endüstrisinde, özellikle de bazı içeceklerde bulunan yağlı bir madde olan propilen glikol alginatın yapımında da kullanılır.

MPG'nin antifriz olarak kullanımı, özellikle araba radyatörlerindeki suyu donmaktan korumak için yaygındır. Bu uygulamada, MPG suyla karıştırılarak kullanılır ve bu karışım, araba motorlarındaki ısının transferini sağlar. MPG, aynı zamanda diğer endüstriyel antifrizlerin yapımında da kullanılabilir.

MPG'nin kozmetiklerdeki kullanımı, özellikle de nemlendiricilerde, saç bakım ürünlerinde ve cilt losyonlarında yaygındır. MPG, bu ürünlerin daha pürüzsüz bir kıvama sahip olmasına yardımcı olur ve nemlendirme etkisini artırır.

MPG, bazı solventlerin yerine kullanılabilen bir çözücüdür. Özellikle su bazlı boya ve mürekkep endüstrisinde, solvent olarak kullanılır. Ayrıca, bazı endüstriyel temizlik ürünleri ve yağlayıcılarında da kullanılır.

MPG, doğru şekilde kullanıldığında güvenli bir bileşiktir. Ancak, yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında veya inhalasyon yoluyla maruz kalındığında sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, MPG'nin güvenli kullanımına yönelik talimatlara uyulmalıdır.

1.4 Bütandiol

1,4-bütandiol, C4H10O2 kimyasal formülüne sahip bir diol olarak adlandırılan bir organik bileşiktir. Genellikle renksiz, viskoz bir sıvı olarak bulunur ve suyla iyi karışabilir. Endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

1,4-bütandiol, polyesterler, poliüretanlar ve diğer polimerlerin yapımında bir monomer olarak kullanılır. Bu polimerlerin kullanım alanları arasında, otomotiv, tekstil, ambalaj, yapıştırıcılar ve çeşitli diğer ürünler bulunur.

1,4-bütandiol, ayrıca bir çözücü olarak kullanılabilir. Özellikle, boya ve mürekkep endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, bazı sentetik deri türlerinin yapımında da kullanılır.

1,4-bütandiol, diğer glikoller gibi, antifriz olarak da kullanılabilir. Bu uygulama özellikle, araba radyatörlerindeki suyu donmaktan korumak için yaygındır.

1,4-bütandiolün tıbbi uygulamaları da vardır. Özellikle, bazı ilaçların, örneğin sakinleştiricilerin ve anesteziklerin üretiminde kullanılır.

Neopentil Glikol

Neopentil Glikol (NPG), C5H12O2 kimyasal formülüne sahip bir diol olarak adlandırılan organik bir bileşiktir. Renksiz bir kristal veya toz halinde bulunur ve suyla karışabilir. NPG, endüstriyel uygulamalarda çeşitli amaçlar için kullanılan çok yönlü bir bileşiktir.

NPG, polyester reçineleri, alkid reçineleri, poliüretanlar, epoksi reçineleri ve diğer polimerlerin yapımında kullanılan bir monomer olarak kullanılır. Bu polimerlerin kullanım alanları arasında otomotiv, tekstil, ambalaj, yapıştırıcılar, boya ve kaplama malzemeleri bulunur. NPG, polimerlerin özelliklerini iyileştiren bir madde olarak işlev görür, örneğin, polimerlerin dayanıklılığı, sertliği ve dayanıklılığı gibi özelliklerini artırır.

NPG, aynı zamanda çeşitli boyaların yapımında çözücü olarak kullanılır. NPG, akrilik boyalar, polyester boyalar ve diğer bazı boya türlerinin yapımında kullanılır.
 

Notice on Use of Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.. To change your preferences on cookies and get detailed information on cookies please see Website Privacy Policy.

Ara